VĂN PHÒNG
61 Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, Quận. Tân Bình, TP. HCM
08.38120826
0902.982.029
info@nhacuaminh.vn
THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

Tên tài khoản          : Đinh Hoài Nam

Số TK giao dịch       : 205740209 – Ngân Hàng Á Châu, CN Cộng Hòa, Quận Tân Bình.

Hướng dẫn đến văn phòng Công ty Nhà Của Mình

  • Nếu bạn đi từ hướng Lăng Cha Cả theo đường Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến ngã tư đèn xanh, đỏ đầu tiên quẹo phải là đường Ngô Bệ. Tiếp tục đi đến cuối đường là đường Nguyễn Đức Thuận. Bạn quẹo trái đi khoảng 300m phía bên trái số nhà 61 Nguyễn Đức Thuận là đến văn phòng công ty Nhà Của Mình.
  • Nếu bạn đi từ hướng ngã tư An Sương theo đường Trường Chinh đến ngã 3 Trường Chinh và Cộng Hòa. Bạn rẽ sang hướng Cộng Hòa tiếp tục chạy khoảng 1km qua tòa nhà Etown sẽ thấy ngã tư đèn xanh, đỏ Ngô Bệ, Cộng Hòa tiếp tục quẹo trái là đường Ngô Bệ. Đi đến cuối đường là đường Nguyễn Đức Thuận. Quẹo trái đi khoảng 300m phía bên trái số nhà 61 Nguyễn Đức Thuận là đến văn phòng công ty Nhà Của Mình.
Contact Form
  • 3 + 76 =

Đặt câu hỏi

0902.982.029