Nguyễn Quốc Vương Anh

Trách nhiệm

Mr. Vương Anh nắm giữ vị trí thiết kế tại Nhà Của Mình. Trách nhiệm chính của Vương Anh là tham gia nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới phục vụ công tác phát triển kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh ấy, công việc của Vương Anh là triển khai thực hiện ý tưởng thiết kế đã thống nhất với team tư vấn đầu tư, triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công, vẽ phối cảnh – Thiết kế ý tưởng. Theo dõi quá trình gia công bản vẽ của nhóm hoạ viên thuộc dự án phụ trách.

Kinh nghiệm làm việc

Trước khi gia nhập Nhà Của Mình, Vương Anh từng tham gia :

– Thiết kế ý tưởng cho đồ án kiến trúc công trình tại công ty Kim Bình Điền.

– Lập hồ sơ thiết kế sơ bộ, kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kiến trúc công trình tại công ty Kim Bình Điền.

Trình độ học vấn

Cử nhân ngành Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Những vị trí từng đảm  nhiệm

  • Thiết kế – Giám sát Công ty VinPro – Tập Đoàn VinGroup.
  • Từng làm việc tại ACSA – Xây Dựng Kiến Trúc Miền Nam – Văn Phòng 4.
  • Kiến trúc sư – Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Kim Bình Điền.

 

Đặt câu hỏi

0902.982.029