1. Sơ đồ tổ chức thi công (phụ thuộc vào quy mô công trình)

2. Kiểm soát công việc

Giám sát xây nhà
Nhật ký online
kiểm soát công việc - nhật ký tại công trình
Nhật ký tại công trình
Giám sát xây nhà
Camera công trường

3. Cách kiểm tra thi công từng hạng mục khi giám sát xây nhà

1. Công tác phần thô

2. Công tác hoàn thiện

3. Công tác thi công xây

4. Công tác thi công trát

5. Công tác thi công láng nền

6. Công tác thi công ốp lát

7. Công tác trần thạch cao

8. Công tác sơn bả trong và ngoài nhà

9. Công tác thi công cửa gỗ

10. Công tác thi công cửa nhôm kính

11. Công tác thi công sàn gỗ

12. Lắp đặt cửa đi, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh

4. Cộng đồng hỗ trợ xây nhà