Read More 5-giai-doan-Design-Build
25/09/2021 DỊCH VỤ

5 giai đoạn phát triển dự án Design & Build

Với phương pháp xây dựng truyền thống, người Kiến T​rúc Sư thường dẫn đầu quá trình thiết kế bằng cách tạo ra các bản vẽ kiến ​​trúc với chi phí khoảng 5-7% tổng dự án, thông thường sẽ không bao gồm bất kỳ phí xin phép hiện hành, phí cập nhật điều ch...

0902.982.029